เลขที่บัญชีธนาคาร

การชำระเงิน

เลขที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารของบริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด สำหรับการโอนเงิน และ ชำระค่าบริการ

  • ชื่อบัญชี บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด: ธนาคารกรุงเทพ          - สาขาสำนักงานใหญ่สีลม,  เลขที่บัญชี: 101-871150-5
  • ชื่อบัญชี บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด: ธนาคารไทยพานิชย์   – สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว,  เลขที่บัญชี: 206-231772-0
  • ชื่อบัญชี บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด: ธนาคารกรุงไทย         – สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว,  เลขที่บัญชี: 690-0-18157-0
  • ชื่อบัญชี บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด: ธนาคารกสิกรไทย      - สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว,  เลขที่บัญชี: 730-2-78197-9
  • ชื่อบัญชี บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด: ธนาคารกรุงศรี             – สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว,  เลขที่บัญชี: 424-1-26102-8